privacy verklaring

privacy verklaring

revisie 1.0 (april-2019)

1. Privacy Verklaring.
2dehuisjeruil is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Voor definities wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van 2dehuisjeruil.

2. Wijziging Privacy Verklaring.
Het Beheer van 2dehuisjeruil behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In geval van een significante wijziging van de Verklaring wordt gedurende een periode van 4 weken vanaf de datum van wijziging op de Website aangegeven dat de Verklaring is gewijzigd.

3. Persoonsgegevens.
2dehuisjeruil verwerkt persoonsgegevens van personen die contact opnemen via het contact formulier en van Deelnemers die zich registreren op 2dehuisjeruil. De volgende persoonsgegevens worden door het Beheer van de Website verwerkt en in de database van de Website opgeslagen:
a. contactformulier: naam, e-mail adres, vraag en antwoord.
b. registratieformulier: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, inlog naam, wachtwoord en IP-adres van de Deelnemer en naam, adres en coördinaten van het 2dehuisje.
Het opgegeven wachtwoord wordt versleuteld in de database opgeslagen en is niet bekend bij het Beheer van 2dehuisjeruil.

4. Toestemming verwerken persoonsgegevens.
Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring op het registratieformulier geeft de Deelnemer toestemming aan 2dehuisjeruil om e-mails te versturen aan de betreffende Deelnemer en voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens van de Deelnemer in de database van de Website.

5. Juistheid van gegevens.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die door de betreffende Deelnemer op de Website wordt geplaatst. Indien aan de juistheid van verstrekte informatie door het Beheer wordt getwijfeld of indien er naar het oordeel van het Beheer sprake is van ontoelaatbaar taalgebruik kan de betreffende informatie door het Beheer op eigen beoordeling zonder overleg met betrokken Eigenaar worden gewijzigd of van de Website worden verwijderd.

6. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden.
2dehuisjeruil geeft persoonsgegevens alleen door aan derde partijen buiten 2dehuisjeruil als dat noodzakelijk is voor juiste werking van de website. Zo kan gebruik worden gemaakt van een derde partij voor de afhandeling van betalingen en voor het versturen van e-mail. Verder zal 2dehuisjeruil de opgeslagen persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is en eventueel in geval van een juridisch conflict.
Persoonsgegevens van een Deelnemer zijn niet door andere ingelogde Deelnemers in te zien. In geval van een door twee Deelnemers via de Website overeengekomen RuilDEAL worden de naam en e-mail adres van de Eigenaar van het Ruil2dehuisje alsmede het adres van het Ruil2dehuisje via de website aan beide bij de RuilDEAL betrokken Deelnemers bekend gemaakt.

7. Gegevens inzien of wijzigen.
Een Deelnemer heeft na inloggen op de Website alleen toegang tot zijn eigen persoonsgegevens. Alle opgeslagen persoonsgegevens kunnen door Deelnemer onder ′profile′ van pagina ′mijnaccount′ worden ingezien. Een deel van de door Deelnemer verstrekte gegevens kunnen vervolgens worden gewijzigd of gecorrigeerd. De naam van de Deelnemer alsmede het adres van het betreffende 2dehuisje kunnen niet door de Deelnemer worden gewijzigd. Indien toch wijzigingen van niet toegankelijke gegevens moeten worden doorgevoerd kan de Deelnemer hierover contact opnemen met het Beheer van de Website.
Via ′mijnaccount′ kan de registratie van een Deelnemer bij 2dehuisjeruil worden verwijderd. Het Beheer van de Website zal op verzoek (per e-mail) van een Deelnemer na beëindiging van de registratie alle persoonsgegevens van de Deelnemer uit de database verwijderen. Indien een geregistreerd 2dehuisje van Eigenaar verandert, dient de registratie van het betreffende 2dehuisje te worden verwijderd. De nieuwe Eigenaar kan dan eventueel het 2dehuisje opnieuw registreren. Ook indien een geregistreerde Deelnemer een nieuw 2dehuisje wil registreren dient de bestaande registratie eerst te worden verwijderd voordat het nieuwe 2dehuisje kan worden geregistreerd.

8. Cookies.
2dehuisjeruil gebruikt eventueel alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.
Functionele cookies kunnen noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder nadere toestemming geplaatst. Analytische cookies stellen 2dehuisjeruil in staat om het websitebezoek te meten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

9. Bescherming persoonsgegevens.
Als er aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens van Deelnemers aan 2dehuisjeruil neem dan contact op met het Beheer van de Website.